اطلاعیه :

دانشجویان گرامی از تاریخ 13 شهریور ماه 1400 لغایت بیستم شهریورماه می توانند با مراجعه به

سایت دانشگاه www.kamalolmolk.ac.ir    بخش سامانه دانشجویی نسبت به انجام انتخاب واحد اقدام نمایند.

 

همچنین جهت پرداخت علی الحساب ترم به دو شیوه پرداخت آنلاین در سامانه دانشجویی و یا واریز به شماره کارت

 9609- 9040 6919- 6037    به نام موسسه آموزش عالی کمال الملک نزد بانک صادرات و ارسال فیش واریزی به

تلگرام  دانشگاه اقدام نمایید.   09117832411

 

شماره تماس دانشگاه :  52332197 -52330555-52351372 – 52351374- 011    فکس : 52337328

دفتر ریاست  11  ،  امور فارغ التحصیلان و تحصیلات تکمیلی  32  ،  مدیر فرهنگی  28 ،

 امور  مالی 33  -  کارشناس مهندسی معماری ،  شهرسازی و موسیقی 15  ،

کارشناس هنرهای تجسمی و نمایشی 19