اطلاعیه :

دانشجویان گرامی پس از تکمیل فرم ارزشیابی استادان و تسویه مالی می توانید کارت ورود به جلسه امتحان خود را

دریافت نمایید.

 

همچنین جهت پرداخت مانده شهریه به دو  شیوه پرداخت آنلاین در سامانه دانشجویی و یا واریز به شماره کارت

 9609- 9040 6919- 6037    به نام موسسه آموزش عالی کمال الملک نزد بانک صادرات و ارسال فیش واریزی به

تلگرام  دانشگاه اقدام نمایید.   09117832411

 

شماره تماس دانشگاه :  52332197 -52330555-52351372 – 52351374- 011    فکس : 52337328

دفتر ریاست  11  ،  امور فارغ التحصیلان و تحصیلات تکمیلی  32  ،  مدیر فرهنگی  28 ،

 امور  مالی 33  -  کارشناس مهندسی معماری ،  شهرسازی و موسیقی 15  ،

کارشناس هنرهای تجسمی و نمایشی 19